Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TMDVSX

CỬA ĐĂNG KÍ SẼ ĐÓNG SAU:

00
Days
10
Hours
00
Minutes
00
Seconds

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TỰ TAY LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ A TỚI Z

VỚI BỘ CHỨNG TỪ THỰC TẾ ĐƯỢC THIẾT KẾ CHI TIẾT NGAY CẢ KHI BẠN KHÔNG HỌC KẾ TOÁN CŨNG CÓ THỂ TỰ TAY LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỘT CÁCH DỄ DÀNG

Thứ Ba, 05/03/2022
From: Thái Sơn
Re: Khóa học kế toán Tổng Hợp doanh nghiệp xây lắp trên bộ chứng từ thực tế " KHÓA HỌC CẦM TAY CHỈ VIỆC - HƯỚNG DẪN BẠN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN BỘ CHỨNG TỪ THỰC TẾ ".
Chỉ cần học tại nhà, bạn sẽ trở thành chuyên gia kế toán. Tự tay lập báo cáo tài chính của công ty mình. Trở thành chuyên gia kế toán - Kế toán Tổng hợp chưa bao giờ dễ tới vậy

KHÓA HỌC THỨ 63 CỦA THÁI SƠN
CẬP NHẬT MỚI NHẤT 2022

Xin chào các bạn, tôi Thái Sơn đây
Tôi lại có một quyết định khá điên rồ nữa.
À không, phải nói là cực kỳ ĐIÊN RỒ chưa có tiền lệ trước đây.
Do có quá nhiều anh em hỏi tôi làm thế nào để lập báo cáo tài chính để ra một bộ báo cáo hoàn hảo. Nên tôi quyết định ra một khoá học Online có tên gọi là:
KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT "

KHOÁ HỌC ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FULL VỚI SỰ KẾT HỢP KHÓA HỌC LẬP BCTC TRÊN PHẦN MỀN EXCEL VÀ PHẦN MỀN MISA " với sự hướng dẫn chi tiết trên 1 bộ chứng từ thực tế.
Để từ đó bạn có thể tự tay lập Full được 1 bộ báo cáo tài chính 


Bạn sẽ học được gì trong khoá học này:


  • Cách học nguyên lý kế toán nhanh nhất và dễ thuộc
  • Hướng dẫn cách hạch toán theo từng bước
  • Hướng dẫn chi tiết cơ sở hình thành và nguyên tắc xây dựng các sắc thuế tại Việt Nam, Cơ sở hình thành pháp luật thuế tại Việt Nam, Nguyên tắc xây dựng các sắc thuế như Thuế GTGT Thuế TNCN, Thuế TNDN và hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế và phát hành hóa đơn, cấu trúc hóa đơn .
  • Hướng dẫn các bạn lập 4 loại báo cáo hay gặp tại doanh nghiệp như : Thông báo phát hành hoá đơn, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, báo cáo mất cháy hỏng hoá đơn, báo cáo huỷ hoá đơn. Và cách nộp các loại báo cáo này qua mạng như thế nào?
  • Hướng dẫn các bạn Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT - 02/GTGT - 03/GTGT - 04/GTGT Theo TT80/2021 và tìm hiểu chi tiết các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT.
  • Hướng dẫn bạn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03-TNDN Theo TT80/2021.Và giải thích chi tiết các chỉ tiêu cũng như có những ví dụ cụ thể đi kèm như: Doanh thu kéo về năm trước do xuất hóa đơn chậm. Điều chỉnh tăng doanh thu do xuất hóa đơn tạm ứng 30%. Cách kết chuyển lỗ từ hoạt động kinh doanh những năm trước.
  • Hướng dẫn bạn làm bảng lương và bảng chấm công tự động để chúng ta chuẩn bị cho việc quyết toán thuế cá nhân
  • Hướng dẫn bạn Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05-QTT/TNCN Theo TT92/2015 - TT80/2021
  • Hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, các lỗi hay gặp khi quyết toán thuế và đi cụ thể tại doanh nghiệp
  • Mối liên hệ giữa Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế TNCN
  • Văn bản hướng dẫn về Bảo hiểm - Tiền lương - Thuế TNCN năm 2021-2022
  • Giải pháp tối ưu chi phí đóng bảo hiểm xã hội năm 2022
  • Xây dựng hệ thống thang bảng lương
  • Hướng dẫn xây dựng quy chế lương
  • Hướng dẫn xây dựng hợp đồng lao động để NÉ bảo hiểm
  • Hướng dẫn về hợp đồng dịch vụ để NÉ bảo hiểm
  • Hướng dẫn về hợp đồng Môi giới để NÉ bảo hiểm
  • Hướng dẫn về hợp đồng cộng tác viên để NÉ bảo hiểm
  • Hướng dẫn về hợp đồng Giao khoán để Né bảo hiểm
  • Sự hướng dẫn chi tiết cho 3 tháng chứng từ thực tế của doanh nghiệp thương mại và dịch vụ chứ không phải là lý thuyết xuông
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kiểm kê đối chiếu quỹ
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về mua hàng, bán hàng, nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa, hàng bán trả lại, hàng cho biếu tặng, hàng khuyến mãi, phiếu mua hàng, giá vốn hàng bán
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về CCDC, TSCĐ khi mua về, trích khấu hao, phân bổ, thanh lý, nhượng bán
  • Hạch toán & xử lý về các nghiệp vụ về kho, công nợ, lập bảng nhập xuất tồn kho, kiểm kê đối chiếu tồn kho, theo dõi công nợ phải thu phải trả
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ tạm ứng, phải thu khác, phải chi khác, lập bảng theo dõi các khoản tạm ứng, phải thu phải trả khác của doanh nghiệp
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ về tiền lương, thủ tục đăng ký thang bảng lương với phòng lao động thương binh xã hội, đăng ký tham gia BHXH, các khoản trích theo lương
  • Hạch toán & xử lý các nghiệp vụ phát sinh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Hạch toán các nghiệp vụ khi tính thuế, nộp thuế, kết chuyển thuế
  • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
  • Kiểm tra số liệu kế toán định kỳ, giữa kỳ.
  • Quy trình hướng dẫn theo từng bước để bạn có thể dễ dàng áp dụng sang công ty của bạn
  • Các bước lập báo cáo tài chính cho bộ chứng từ thực tế trên phần mềm Excel
  • Các bước lập báo cáo tài chính cho bộ chứng từ thực tế trên phần mềm Misa
  • Các bước cài tạo lập và khai báo cơ dở dữ liệu trên phần mềm Misa
  • Sơ đồ tổng hợp quy trình làm báo cáo tài chính trên của Doanh nghiệp THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  • Các bước tạo lập file báo cáo tài chính và bảng biểu trên phần mềm Excel
  • Các bước nhập số dư ban đầu và khai báo thông tin trên phần mềm Misa và Excel
  • Các bước nhập các nghiệp vụ phát sinh Theo TT 133 và TT200 vào từng phân hệ trên phần mềm Misa và Excel
  • Các bước kết chuyển cuối tháng trên phần mềm Excel
  • Các bước tính giá vốn , giá thành từng công trình trên phần mềm Excel
  • Các bước kết chuyển cuối tháng trên phần mềm Misa
  • Các bước tạo bảng cân đối phát sinh , bảng cân đối kế toán , bảng kết quả hoạt động kinh doanh , báo cáo lưu chuyển tiền tệ , thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm Misa và Excel
  • Các bước kiểm trả lỗi ở các bảng cân đối phát sinh và các bảng khác
  • Các bước tạo sổ cái các tài khoản , sổ tiền gửi ngân hàng , sổ quỹ tiền mặt , sổ công nợ phải thu - phải trả
  • Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản và các tài khoản chi tiết
  • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ bảng cân đối tài khoản lên bảng cân đối kế toán
  • Hướng dẫn cách lấy số liệu từ sổ sách kế toán lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Hướng dẫn cách lấy số liệu lên thuyết minh báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
  • Chia sẻ kinh nghiệm tránh và xử lý các sai sót trên BCTC
  • Các bước in ấn các sổ để tạo được báo cáo tài chính hoàn chỉnh và chính xác
  • Lương và trả lương cho các bộ phận
  • Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn
  • Tính Trích khấu hao TSCĐ
  • Tính giá thành, giá vốn SP dở dang, thành phẩm, công trình...
  • Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)
  • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
  • Kiểm tra số liệu kế toán định kỳ, giữa kỳ.
  • Các bước kết chuyển cuối tháng trên phần mềm Excel
  • Lập Bảng Cân Đối Kế Toán
  • Lên Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
  • Lên Bảng Cân Đối Số Phát Sinh
  • Quyết toán Thuế TNDN
  • Quyết toán Thuế TNCN
  • Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách
  • Thuyết Minh Báo cáo tài chính
  • Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp, gián tiếp) ...
  • Chia sẻ kinh nghiệm tránh và xử lý các sai sót trên BCTC
  • Hướng dẫn in sổ sách kế toán cần thiết
  • Các bước in ấn các sổ để tạo được BCTC hoàn chỉnh và chính xác
  • Kỹ thuật kiểm tra phân tích bảng Cân Đối Tài Khoản
  • Kiểm tra số dư cuối kỳ tài khoản 111 không khớp với bảng quỹ tiền mặt
  • Kiểm tra số dư cuối kỳ tài khoản 112 không khớp với sổ phụ ngân hàng
  • Cách kiểm tra tài khoản 131, 33141Cách kiểm tra tài khoản 133,3331
  • Cách kiểm tra tài khoản 152, 153, 155, 156, 157
  • Cách kiểm tra tài khoản 242, 211
  • Kỹ thuât kiểm tra phân tích bảng Cấn Đối Kế Toán
  • Kỹ thuât kiểm tra phân tích bảng Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
  • Kỹ thuât kiểm tra phân tích bảng Lưu Chuyển Tiền Tệ
  • Phân tích báo cáo tài chính theo chỉ số tài chính
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số thanh toán hiện hành
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số thanh toán nhanh
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số thanh toán tức thời
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số EBIT (lợi nhuận trước thuế và lãi vay)
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số vòng quay các khoản phải thu, phải trả
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số vòng quay hàng tồn kho
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Biên lợi nhuận thuần
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Biên lợi nhuận hoạt động
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Biên EBITDTA
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Biên EBT
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Biên lợi nhuận ròng
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ROA
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Tỷ suất sinh lợi trên vốn CP thường ROCE
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn CP ROE
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn ROTC
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Vòng quay tổng tài sản
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Vòng quay tài sản cố định
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số Vòng quy cổ phần
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số đòn bảy tài chính
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số tỷ số nợ trên tổng vốn
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số tỷ số nợ trên cổ phần vốn
  • Cách tính và ý nghĩa chỉ số thanh toán lãi vay....
  • Áp dụng hướng dẫn phân tích bộ báo cáo tài chính 3 năm 2017-2018-2019
  • Ôn lại toàn bộ kiến thức về thuế TNCN phục vụ cho việc bảo vệ quyết toán thuế tncn
  • Giải đáp các câu hỏi, cách bảo vệ trong cá trường hợp quyết toán thuế TNCN
  • Quyết toán thuế TNCN như nào đối với lao động phát sinh 2 nơi
  • Quyết toán thuế TNCN như nào đối với lao động không tròn năm
  • Tiền phụ cấp điện thoại có tính thuế TNCN không và hồ sơ bảo vệ
  • Tiền phụ cấp trang phục có tính thuế TNCN không và hồ sơ bảo vệ
  • Hỗ trợ tiền nhà có tính thuế TNCN không và hồ sơ bảo vệ
  • Tiền làm thêm giờ có tính thuế TNCN không và hồ sơ bảo vệ
  • Không làm đủ 12 tháng có được giảm trừ đủ 132 triệu?
  • Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế và hồ sơ đi kèm
  • Có MST sau thời điểm cam kết xử lý ntn?
  • Có được trả nhiều lần dưới 2 triệu trong 1 tháng không?
  • Thu nhập từ cho thuê tài sản có tính chung với tiền lương không?
  • Ôn toàn bộ kiến thức về Thuế TNDN
  • Chia sẻ kinh nghiệm kê khai, hồ sơ bảo vệ khi quyết toan thuế TNDN
  • Các trường hợp cụ thể khi quyết toán TNDN
  • Còn nhiều hơn thế nữa.......

Tất cả những kiến thức bạn được học ở trên sẽ được tôi trình bày trực tiếp với bộ chứng từ thực tế của công ty  thương mại dịch vụ sản xuất để giúp bạn dễ dàng hình dung và mô phỏng lại. Từ đó giúp bạn nhanh chóng đưa các kiến thức học được trong khoá học thành kiến thức thực tế áp dụng ngay vào công việc chứ không còn là lý thuyết xuông nữa

Sau khi học xong khoá học bạn sẽ trình bày được 1 bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh 1 cách nhanh chóng và chính xác


Hình thức tham gia khoá học


 • Là Online, bạn có thể dễ dàng đăng nhập vào học cho dù bạn ở bất kỳ tỉnh nào
 • Rất phù hợp với người bận rộn, không có thời gian học Offline. Vì học theo phương pháp này bạn có thể xem đi xem lại bài học với khoảng thời gian rảnh của bạn bất kể là ngày hay đêm
 • Ngoài ra bạn còn có QUYỀN LỢI được tôi hướng dẫn trực tiếp trên chứng từ công ty bạn qua Utraview, Teamview và gọi điện zalo trên tất cả phần mềm bạn đang dùng như, Excel, Misa, Fast, 3Tsoft, 3S Accounting, Bravo, ACsoft, 1A, vv...vv
 • Phương pháp học đi thẳng vào một quy trình sản xuất sản phẩm và kinh doanh hàng hóa thực tế, học trong quá trình làm và làm trong quá trình học giúp bạn dễ dàng nắm bắt được các bước cần phải làm với phần mềm Misa và Excel để ra được 1 báo cáo tài chính FULL. Tránh xa lầy vào quá nhiều đống kiến thức lý thuyết không cần thiết
 • Bạn sẽ được học qua video Tôi quay trước trên bộ chứng từ mà tôi chuẩn bị cho bạn và bạn sẽ dc cung cấp ID-Mật khẩu, tài liệu, phần mềm và em có thể học 24/24. Đồng thời Tôi sẽ tư vấn hỗ trợ 1-1 trên chứng từ của e qua utraview, teamview và gọi điện zalo trao đổi trực tiếp từ 8h sáng đến 1h đêm khi bạn cần, nhằm giúp bạn giải quyết các vấn đề trên chính chứng từ DN bạn làm, giúp bạn làm dc việc và áp dụng từ bài học sang thực tế

Tôi biết, đến đây trong đầu bạn đang đặt ra những câu hỏi:


 • Liệu phương pháp học Online này có thực sự hiệu quả không? Nó có tốt bằng phương pháp học Offline không?
 • Tôi là người chưa biết gì về Misa , Excel, về kế toán, liệu học có tiếp thu được không?
 • Misa - Excel thực tế có mạnh như vậy không? Tôi nghe nhiều người nói trên thị trường còn nhiều phần mền để lập báo cáo tài chính khác . Liệu Misa , Excel có tốt hơn không ?
 • Khoá học có thực tế giúp tôi ứng dụng Misa , Excel vào việc lập Full một bộ báo cáo tài chính trong khoảng thời gian ngắn 2-3 tuần đúng như quảng cáo không? Hay chỉ là viết cho hay
 • Khoá học là Online, tôi chưa biết Thái Sơn là người thế nào? Tôi có bị lừa không?

Và tôi biết trong đầu bạn còn có rất nhiều câu hỏi được đặt ra nữa.

Tôi hoàn toàn hiểu được những công hỏi của bạn, vì trước kia tôi cũng giống như bạn. Một người chưa biết gì về kế toán còn loay hoay trong mới bối rồi không biết học từ đâu và như thế nào để lên được bộ báo cáo tài chính 


Tôi xin phép chia sẻ câu chuyện của tôi


Trước kia khi mới ra trường, tôi có làm việc tại nhiều công ty  khác nhau với nhiều vị trí làm việc khác nhau. Tôi thực sự cảm thấy nghề kế toán không hề đơn giản một chút nào, từ việc phải đọc, học quá nhiều thứ cho tới khối lượng công việc đồ sộ khi bắt tay vào lập báo cáo tài chính.

Đặc biệt là hồi đó tôi chỉ biết tới công cụ lập báo cào tài chính bằng phần mềm Excel 1 cách thô sơ . Một phần mềm không thể thiếu khi làm kế toán . Nó giúp tôi hiểu đường đi nước bước của các tài khoản.

Có những dự án với khối lượng công việc chứng từ lớn, tôi thường xuyên phải làm việc với cường độ cao thậm chí là làm thêm giờ hay nặng hơn nữa là phải mang việc về nhà làm. Dẫn tới thời gian dành cho những sở thích riêng, thời gian dành cho gia đình là không có. Chưa kể tới việc áp lực cao của công việc khiên tôi thường xuyên có những cảm xúc cáu gắt với đồng nghiệp và gia đình.

Để đổi lại là những gì? Là những đồng lương ít ỏi chưa đủ lo cho bản thân chứ chưa nói gì tới gia đình.

Đó là chưa kể tình trạng tự động xin nghỉ hoặc bị sa thải của một số bạn sinh viên mới ra trường thử việc trong công ty tôi hồi đó khi không thể bắt nhịp được với tiến độ của công việc so với các đồng nghiệp, các anh chị đi trước. Do mang trong mình một mớ lý thuyết xuông chưa áp dụng được tới 20% vào trong công việc.

Sau một thời gian làm việc kế toán ở công ty , tôi chuyển sang môi trường kế toán đội để học hỏi và rèn luyện thêm. Những tưởng chuyển sang một môi trường mới, sẽ có những cơ hội mới, những mức thu nhập mới. Nhưng ngờ đâu, đi kèm với mức lương cao là sự đánh đổi của những chuyến đi dài , sự vất vả khi phơi nắng phơi gió trên công trường.

Đứng trước thực trạng trên, tôi thường xuyên đặt ra câu hỏi cho mình " Làm thế nào để tôi có thể trở nên tốt hơn? Làm thế nào để tôi có mức thu nhập cao hơn? Làm thế nào để tăng năng suất làm việc lên gấp nhiều lần mà công sức bỏ ra là ít nhất? Làm thế nào để lập báo cáo tài chính từ A tới Z mà không cần phải bỏ nhiều thời gian?

Làm thế nào để tự động hoá công việc?

Những câu hỏi đó luôn luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi, thúc giục tôi hết lần này tới lần khác tìm ra nhiều giải pháp khác nhau để tìm ra câu trả lời. Nhưng càng học nhiều, nghiên cứu nhiều càng khiến tôi mất nhiều thời gian và công sức trong khi câu trả lời thì chưa thấy đâu.

Nhưng đúng như các cụ nói " Khi mình có quyết tâm thì ông trời sẽ không phụ mình". Hồi đó Misa có ra phần mềm Misa SME .2012, Fast, 3Tsoft ra đời và tình cờ tôi biết đến nó  khiến tôi thực sự ngỡ ngàng trước những gì mà công nghệ đó làm được. Tôi đã phải thốt lên rằng " Chính nó, chính nó là điều mà tôi đang tìm bấy lâu". Tại sao tôi lại không biết tới nó sớm hơn chứ?

Kể từ thời khắc đó, cứ có khoảng thời gian trống là tôi liên tục lao đầu vào nghiên cứu công nghệ Misa, Fast, 3Tsoft này

Và từ khi tôi làm chủ được phần mềm trên, cuộc sống của tôi có rất nhiều thay đổi. Tôi không phải đi làm công việc kế toán ở những vị trí đơn lẻ nữa mà thay vào đó tôi lên làm kế toán trưởng tại Doanh nghiệp xây lắp có vốn điều lệ lên đến 60 tỷ , và giờ đây tôi có thể lập báo cáo tài chính từ A tới Z 1 cách nhanh chóng và Còn tạo thêm thu nhập bằng cách nhận làm báo cáo cho các doanh nghiệp sản xuất , thương mại , xuất nhập khẩu . Từ đó nâng cao thu nhập của mình khi nhận thêm công việc ở nhiều công ty khác nhau.
Hay việc có thêm thời gian cho gia đình, bạn bè và những sở thích riêng khi không phải ôm đồm quà nhiều việc như trước

Vì có sự cố gắng, không bỏ cuộc cho nên tôi mới có ngày hôm nay.

Và tôi biết khi bạn đọc tới đây, bạn cũng đang đi tìm những câu trả lời giống như tôi trước kia. Vì vậy với cương vị là người đi trước giờ đây tôi sẵn sàng chia sẻ lại cho bạn những kiến thức tuyệt vời mà công nghệ  mang lại cho tôi trong khoá học này.

Khoá học đã được tôi đúc rút thành quy trình với từng bước đi cụ thể cho một công trình thực tế để từ đó bạn không còn phải tốn kém thời gian mò mẫm, nghiên cứu. Tôi sẽ dắt tay bạn chỉ cho bạn con đường ngắn nhất phải đi khi ứng dụng các phần mềm Misa và Excel này vào một bộ báo cáo tài chính cụ thể

Với tâm huyết chia sẻ, phát triển cộng đồng tôi sẽ chia sẻ tất tần tật những gì tôi biết về Misa và Excel trong khoá này cho bạn.

Và ngoài ra tôi là người luôn luôn học hỏi từ những người dẫn đầu, từ những giám đốc hàng đầu việt nam về quản trị tài chính để có thể chia sẻ tới bạn những kinh nghiệm thực tế nhất                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Khóa học Gồm 11 khóa sẽ giúp bạn hội tụ đầy đủ những kiến thức về kế toán nội bộ, kế toán thuế, xử lý được về nhân công, chi phí tiền lương, BHXH, TNCN, Giá thành. Ngoài ra còn giúp bạn ôn thi và sở hữu chứng chỉ Đại lý thuế, Kế toán viên, kế toán trưởng như tôi ở phía dưới

Tôi rất vinh dự được nghe chia sẻ trực tiếp về những kiến thức Quản trị tài chính Doanh nghiệp tỷ đô Tân Hiệp Phát của Bác Dr. Thanh. Với thương hiệu nổi tiếng Trà xanh không độ, Trà Dr.Thanh


Và cái giá thực tế mà bạn phải trả cho khoá học là 8450k


( Tương đương với giá cộng gộp của các khoá học Offline đâu đó ngoài kia họ đang dạy )

Đặc biệt hơn sẽ chả có khoá học nào ngoài kia sẽ chia sẻ tất tần tật về Misa, Excel.

Tin tôi đi khi tham gia khóa học tôi sẽ làm cho bạn bị ĐIÊN & HƯNG PHẤN, vì những gì bạn chưa được biết trước kia vì những kiến thức trong khóa học sẽ mang lại thay đổi công việc, cuộc sống cho bạn.

Nhưng tôi biết, bạn còn đang là sinh viên đang là những người đi làm chưa có nhiều điều kiện để tham gia khoá học đắt tiền này.

Đặc biệt, tôi càng hiểu hơn khi trước tôi cũng giống như bạn bây giờ. Vì vậy tôi sẽ dành ra 30 suất ưu đãi với GIÁ ĐẶC BIỆT, chỉ dành cho 30 con người dám HÀNH ĐỘNG để thay đổi cuộc sống của mình thông qua những kiến thức trong khoá học.

Vì tôi đặc biệt thích mẫu người Làm nhiều hơn nghĩ


Cảm nhận & kết quả của các học viên đã theo học Thái Sơn


Còn nhiều lời cám ơn khác nữa về tôi bạn hãy xem TẠI ĐÂY nhé


Khoan đã bạn đừng chuyển khoản vội, tôi có 1 tin vui cho bạn. Hiện bạn đang nằm trong top 30 người đầu tiên nhận mức giá tốt.


 Nên bạn sẽ không phải trả với mức giá là 8450k mà chỉ phải trả với mức giá ưu đãi


GÓI 1

BAO GỒM 11 KHOÁ CHUYÊN SÂU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

1.Khóa học kế cơ bản

2. Khóa học kế toán thuế

3. Khóa học kinh nghiệm kê khai & bảo vệ thuế GTGT

4. Khóa học bảo hiểm xã hội - tiền lương - thuế TNCN

5. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Excel DN Thương Mại DV

6. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa DN Thương Mại DV

7. Khóa học Kiểm tra & Phân tích Báo Cáo Tài Chính

8. Khóa học Kinh Nghiệm Kê Khai Quyết Toán Thuế TNCN

9. Khóa học Kinh Nghiệm Kê Khai Quyết Toán Thuế TNDN

10. Khóa học Hướng Dẫn Xây Dựng Định Mức Sản Xuất

11. Khóa học Excel từ A-Z For Accountant

1.968.000 đ

GÓI 3

KẾ TOÁN TỔNG HỢP BAO GỒM 1KHOÁ

Kế toán tổng hợp - Khóa học giúp bạn có đầy đủ kiến thức chuyên môn về cả 4 loại hình DN " Xây Dựng - Sản Xuất - Thương Mại Dịch Vụ -XNK" chỉ trong vòng 3 tháng để có thể tự tin đảm nhận nhiều doanh nghiệp khác nhau và tạo ra nguồn thu nhập cao.

Giải pháp đầu tiên và duy nhất trên thị trường hiện nay giúp bạn làm có thể tạo ra nguồn thu nhập cao từ việc nhận làm báo cáo thuế - báo cáo tài chính cho nhiều loại hình DN.

Dưới sự trợ giúp, tư vấn, cố vấn trực tiếp từ tôi trên những bộ chứng từ mà bạn đã nhận về làm.

1.Khóa học kế cơ bản

2. Khóa học kế toán thuế

3. Khóa học kinh nghiệm kê khai & bảo vệ thuế GTGT

4. Khóa học bảo hiểm xã hội - tiền lương - thuế TNCN

5. Khóa học Hướng Dẫn Xây Dựng Định Mức Sản Xuất

6. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Excel DN Sản Xuất

7. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa DN Sản Xuất

8. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Excel DN Thương Mại DV

9. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa DN Thương Mại DV

10. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Excel DN Xuất Nhập Khẩu

11. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa DN Xuất Nhập Khẩu

12. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa DN Xây dụng

13. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa DN Xây dụng

14. Khóa học Kiểm tra & Phân tích Báo Cáo Tài Chính

15. Khóa học Kinh Nghiệm Kê Khai Quyết Toán Thuế TNCN

16. Khóa học Kinh Nghiệm Kê Khai Quyết Toán Thuế TNDN

17. Khóa học Excel từ A-Z For Accountant

18. Hỗ trợ 1-1, hướng dẫn trực tiếp trên phần mềm, chứng từ DN Học Viên qua utraview, zalo

4.686.000 đ

GÓI 2

BAO GỒM 15 KHÓA CỦA 3 LOẠI HÌNH XD-SX-TMDV

1.Khóa học kế cơ bản

2. Khóa học kế toán thuế

3. Khóa học kinh nghiệm kê khai & bảo vệ thuế GTGT

4. Khóa học bảo hiểm xã hội - tiền lương - thuế TNCN

5. Khóa học Hướng Dẫn Xây Dựng Định Mức Sản Xuất

6. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Excel DN Sản Xuất

7. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa DN Sản Xuất

8. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Excel DN Thương Mại DV

9. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa DN Thương Mại DV

10. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Excel DN Xây dựng

11. Khóa học lập BCTC trên phần mềm Misa DN Xây dựng

12. Khóa học Kiểm tra & Phân tích Báo Cáo Tài Chính

13. Khóa học Kinh Nghiệm Kê Khai Quyết Toán Thuế TNCN

14. Khóa học Kinh Nghiệm Kê Khai Quyết Toán Thuế TNCN

15. Khóa học Excel từ A-Z For Accountant

3.986.000 đ

Mức giá cho 30 người ĐẦU TIÊN nhanh tay đăng ký vào Form và chuyển khoản cho tôi theo thông tin bên dưới


6 Phần Quà Trị Giá Gần 5 Triệu Đồng Mà Bạn Sẽ Nhận Được Khi Tham Gia Khóa Học


QUÀ TẶNG 01

1. Cuốn Sách Hướng Dẫn Lập BCTC 986K

2. Cuốn Sách Ôn Thi ĐLT Môn Kế Toán Trị Giá 986K

3. Cuốn Sách Tự Học Kế Toán Trị Giá 468K

4. Cuốn Sách HD Phân Tích BCTC Trị Giá 368K

5. Cuốn Sách Kế Toán Thuế Từ A-Z Trị Giá 586K

6. Cuốn Bí Kịp Làm Chủ Excel Kế Toán Trị Giá 868K

7. Cuốn Hạch Toán Chuyên Sâu XD Trị Giá 986K

8. Cuốn Kế toán excel nâng cao Trị giá 986K

9. Cuốn Word For Accountan Trị Giá 568K

10. Cuốn Power Point For Accounting Trị Giá 568K

11. Cuốn Hướng Dẫn Đọc Bản Vẽ KTXD Trị Giá 468K

QUÀ TẶNG 02 - Phần mềm

1. File Excel Quản Lý Xuất Nhập Tồn Trị Giá 286K

2. File Excel Quản Lý Và In Hợp Đồng Tự Động 368K

3. File Excel Theo Dõi Nội Bộ Công Ty Trị Giá 268K

4. Bộ Tài Liệu Thư Viện Kế Toán Trị Giá 1.268K

5. Phần Mềm Xem Thông Tư Nghị Định Ebook 1.9

6. Phần Mềm Kế Toán Misa 2019

7. File Sơ Đồ Chữ T Theo TT133-TT200

8. File excel phân tích BCTC theo chiều ngang và dọc

9. File phần mềm kế toán excel theo TT133

10. File phần mềm kế toán excel theo TT200

11. Còn nhiều phần mềm khác...

QUÀ TẶNG 03 - FULL bộ mẫu biểu thuế

1. Cuốn Sách Hướng Dẫn Lập BCTC 986K

2. Cuốn Sách Ôn Thi ĐLT Môn Kế Toán Trị Giá 986K

3. Cuốn Sách Tự Học Kế Toán Trị Giá 468K

4. Cuốn Sách HD Phân Tích BCTC Trị Giá 368K

5. Cuốn Sách Kế Toán Thuế Từ A-Z Trị Giá 586K

6. Cuốn Bí Kịp Làm Chủ Excel Kế Toán Trị Giá 868K

7. Cuốn Hạch Toán Chuyên Sâu XD Trị Giá 986K

8. Cuốn Kế toán excel nâng cao Trị giá 986K

9. Cuốn Thành Thạo Word For Accountan Trị Giá 568K

10. Cuốn Power Point For Accounting Trị Giá 568K

11. Cuốn Hướng Dẫn Đọc Bản Vẽ KTXD Trị Giá 468K

QUÀ TẶNG 04 - FULL bộ mẫu biểu văn phòng

1. File Excel Quản Lý Xuất Nhập Tồn Trị Giá 286K

2. File Excel Quản Lý Và In Hợp Đồng Tự Động 368K

3. File Excel Theo Dõi Nội Bộ Công Ty Trị Giá 268K

4. Bộ Tài Liệu Thư Viện Kế Toán Trị Giá 1.268K

5. Phần Mềm Xem Thông Tư Nghị Định Ebook 1.9

6. Phần Mềm Kế Toán Misa 2019

7. File Sơ Đồ Chữ T Theo TT133-TT200

8. File excel phân tích BCTC theo chiều ngang và dọc

9. File phần mềm kế toán excel theo TT133

10. File phần mềm kế toán excel theo TT200

11. Còn nhiều phần mềm khác...

QUÀ TẶNG 05 - Bộ Biểu Mẫu Biểu HĐLĐ

 • Mẫu hợp đồng lao động ( không xác định kỳ hạn)
 • Mẫu hợp đồng lao động ( xác định kỳ hạn)
 • Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)
 • Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT133/2016/TT-BTC
 • Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán
 • Mẫu hợp đồng giao khoán theo TT200/2014/TT-BTC
 • Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
 • Mẫu hợp đồng đi làm việc tại nước ngoài
 • Mẫu báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài
 • Mẫu báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở
 • Mẫu báo cáo tình hình thay đổi về lao động
 • Mẫu đơn xin xác nhận công tác
 • Mẫu đơn xin xác nhận công tác - WORK CONFIRMATION LETTER
 • Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho NLĐ nước ngoài
 • Mẫu giấy xác nhận thu nhập cá nhân - SONG NGỮ
 • Mẫu giấy xác nhận lương - SONG NGỮ
 • Mẫu hợp đồng thử việc mới nhất
 • Mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong công ty
 • Mẫu định mức lao động của công ty
 • Còn nhiều mẫu biểu khác nữa ...

QUÀ TẶNG 06 - Bộ Mẫu CV Gửi Thuế & BHXH

 • Mẫu CV giải trình về việc kê khai sai trên hồ sơ thuế
 • Mẫu CV xin gộp BCTC vào năm sau
 • Mẫu CV giải trình bị treo tiền BHXH
 • Mẫu CV giải trình BHXH
 • Mẫu CV giải trình sai số thuế TNCN
 • Mẫu CV giải trình về hóa đơn bỏ trốn
 • Mẫu CV xác nhận không nợ thuế
 • Mẫu CV xin giảm thuế TNCN
 • Mẫu CV xin khôi phục lại MTS
 • Mẫu CV xin lùi thời hạn quyết toán thuế
 • Mẫu CV xin quyết toán thuế
 • Mẫu Cv giải trình sai thuế TNCN
 • Mẫu CV xin hủy tờ khai thuế GTGT
 • Mẫu CV giải trình nộp muộn tờ khai
 • Mẫu báo cáo giải trình thuế
 • Mẫu CV giải trình báo sai bảo hiểm
 • Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng trong công ty Cổ phần
 • Mẫu CV giải trình Số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại Doanh nghiệp
 • Còn nhiều mẫu biểu khác nữa ...

ĐĂNG KÝ NHẬN GIÁ TỐT & QÙA TẶNG NGAY LẬP TỨC


>